Funded by the European Union. Views and opinions expressed are however those of the author(s) only and do not necessarily reflect those of the European Union or the National Agency. Neither the European Union nor National Agency can be held responsible for them.

Tämä on kattava oppimateriaali, jossa on 6 moduulia ja 18 oppituntimallia. Se on jäsennelty huolellisesti siten, että oppitunnit ovat loogisessa järjestyksessä ja että jokainen osa täydentää toistaan. Vaikka materiaali on suunniteltu siten, että se on optimaalista oppia annetussa järjestyksessä, kouluttajat ja ohjaajat voivat joustavasti käsitellä tiettyä oppituntia tai laajentaa toista oppituntia tarpeidensa mukaan.

Painopiste on käytännön sovelluksissa ja käytännönläheisessä oppimisessa. Tätä työkalupakkia käyttämällä ohjaajat, opettajat ja mentorit voivat ohjata oppijoita sekä epävirallisissa että virallisissa tiloissa. Tavoitteena on kuroa umpeen teorian ja käytännön välinen kuilu ja kannustaa oppijoita esittämään kysymyksiä ja paneutumaan syvällisesti kestävien elämäntaitojen aiheeseen.

© 2024 SLS Café. All rights reserved.
menuchevron-down